1. Boekingsvoorwaarden

Reserveringen worden geformaliseerd volgens de verschillende algemene of specifieke voorwaarden die op het eerste moment van de bevestiging worden geaccepteerd: geselecteerde data, aantal gasten, aantal overnachtingen, in- en uitrijtijden van de woning, enz.

Elke latere wijziging van de voorwaarden van de reservering moet door beide partijen worden aanvaard en elke substantiële wijziging ervan kan extra kosten met zich meebrengen.

2.- Condiciones de cancelación

 1. Algemene annuleringsvoorwaarden: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden reserveringen als niet-terugbetaalbaar beschouwd en zijn de boetebedragen in geval van annulering of niet-naleving van de overeengekomen betalingstermijn gelijk aan het totale reeds betaalde bedrag.
 2. Specifieke voorwaarden: in het geval dat andere annuleringspolissen uitdrukkelijk worden gepubliceerd, zullen zij van toepassing zijn op alles wat de algemene voorwaarden uitdrukkelijk wijzigt.
 3. Annuleringsvoorwaarden als gevolg van Covid-19 of vergelijkbaar: in geval van een overheidsverbod op de doorreis van passagiers, zowel op de plaats van herkomst als op de plaats van bestemming, wordt het recht op gratis annulering toegekend.
  Om van deze gratis annuleringsuitzondering te kunnen profiteren, moet de reden voor deze uitzondering ten minste de helft van de klanten betreffen en bestaan uit een uitdrukkelijk overheidsverbod om naar Mallorca te reizen of de plaats van herkomst te verlaten.

3. Waarborgsom

De formalisering van de reservering houdt de verplichting in voor de klant om een borg van variabel bedrag te stellen, afhankelijk van de woning, en dat dient als garantie tegen eventuele breuk of ernstige schade aan de woning, extra kosten gemaakt tijdens het verblijf of voor het overtreden van gemeentelijke burgerverordeningen. In dit laatste geval kan het agentschap het bedrag dat nodig is om een politie- of gemeentelijke sanctie te dekken, behouden zolang het op de hoogte is van deze inbreuken: door rechtstreeks te worden geïnformeerd door de politie, door de herhaalde klachten van meerdere buren of door directe kennis van het personeel van het agentschap.

De niet-tijdige betaling van deze waarborg heeft als gevolg, evenals de niet- betaling van elk ander reeds overeengekomen bedrag, de annulering van de reservatie wegens schending van het betalingsschema.

Deze aanbetaling zal worden geformaliseerd door middel van een bankoverschrijving binnen de termijn die bij de formalisering van de reservering is vastgesteld en zal binnen een maximumtermijn van 7 werkdagen na het verlaten van de woning op de bankrekening die de klant hiervoor zal verstrekken, op dezelfde wijze worden geretourneerd.

4. Schoonmaakkosten

Alle reserveringen impliceren de verplichte betaling van een reinigingsvergoeding van variabel bedrag, afhankelijk van de gereserveerde accommodatie.

De betaling van deze vergoeding garandeert de levering van de woning in adequate omstandigheden van hygiëne, desinfectie en bewoonbaarheid, met speciale aandacht voor virale desinfectie voor de volledige veiligheid van de klanten tegen mogelijke bedreigingen zoals Covid-19 of andere.

De klant moet zich houden aan de volgende voorwaarden op het moment dat het verblijf in de woning wordt afgesloten:

 • Laat keukengerei en keukengerei (potten, pannen, glazen, bestek, enz.) schoon en op de juiste plaats staan.
 • Laat de woning vrij van vuilnis of afval en moet deze in gemeentelijke containers op de openbare weg deponeren.

5. Toeristenbelasting

In overeenstemming met de Belastingwet op de Balearen (...) (Wet 2/2016 van 30 maart) en het Ontwikkelingsdecreet (Decreet 35/2016 van 23 juni), zal elke reservering de betaling van een bedrag per nacht van accommodatie voor gasten ouder dan 16 jaar met zich meebrengen, waarbij minderjarigen onder 16 jaar zijn vrijgesteld van betaling.

Het dagelijkse bedrag van deze belasting varieert van € 2,20 van mei tot oktober en € 0,55 de rest van de maanden.

6. Verbruik

Alle reserveringen zijn inclusief het gratis verbruik van stromend water en eventueel flessen butaangas. Ook is € 50,- aan elektriciteitsverbruik per reservering inbegrepen, waarbij het verschil aan de klant in rekening wordt gebracht in het geval er meer dan gratis verbruik is.

Het hoofddoel van deze maatregel is de klanten bewust te maken van een verantwoord gebruik van elektriciteit, om milieuredenen en om situaties van misbruik van de installaties te voorkomen.

De belangrijkste factoren die een dergelijke overconsumptie kunnen veroorzaken, hebben vooral te maken met het rationele gebruik van airconditioners en om dit te voorkomen is het voldoende om de volgende premissen te volgen:

 • Sluit ramen en buitendeuren tijdens het gebruik (de ingang van de buitenlucht, met een andere temperatuur dan de binnenkant, vermenigvuldigt de inspanning en het verbruik ervan)
 • Zet ze uit bij het verlaten van het pand voor meer dan 1 uur
 • Airconditioning van het huis op de ideale temperatuur voor thermisch comfort: 24º - 26º in de zomer / 20º-22º in de winter
 • In het winterseizoen, als de woning ze heeft, zal elke reservering bovendien € 50 aan niet-elektrisch verbruik (diesel, gas, propaan ...) omvatten.

Alle woningen hebben een elektriciteitsmeter, binnen of buiten, waar de klant toegang toe heeft om het elektriciteitsverbruik te controleren of op een andere manier.

7. Huisregels

Alle gemeentelijke burger- en coëxistentievoorschriften moeten worden nageleefd, zowel thuis als op de openbare weg, en de politie kan niet- naleving ervan bestraffen.

Aangezien de meeste bewoners in de buurt van de permanente verblijven niet op vakantie zijn, zijn hun rusttijden normaal en niet zo ontspannen als ze op vakantie kunnen zijn, dus deze omstandigheid moet worden begrepen en, terwijl u nog steeds van de vakantie geniet, respectvol zijn met uw rust.

In overeenstemming met artikel 50.12 van de wet op het Balearentoerisme (wet 08/2012 van 19 juli), moet het agentschap eisen dat het pand binnen een maximumperiode van 24 uur wordt verlaten van die klanten die de regels van het naast elkaar bestaan ernstig wijzigen. Deze maatregel wordt beschouwd als uitzonderlijk en alleen voor "ernstige" inbreuken.

De basisregels van het samenleven zijn vergelijkbaar met de regels die iedereen in zijn plaats van herkomst kan hebben, en bestaan uit het volgende:

 • Verbodsbepalingen in de woningbouw
  • Het gebruik van muziekapparatuur in huis
  • De organisatie van partijen
  • De toegang van andere dan de gehuisveste personen
  • Spring van muren, balkons of deuren om toegang te krijgen tot de woning
  • Geluiden maken die de buurtrusten veranderen
 • Verbodsbepalingen op de openbare weg
  • Spugen, poepen, plassen of vuilnis op straat gooien
  • Deponeer afval in ongeschikte containers of na de toegestane uren.
  • Alcoholische dranken in een groep drinken
  • Exhibitionisme of seksuele activiteiten
  • Schade aan stadsmeubilair

8. Minimumleeftijd om te reserveren

Met uitzondering van de eigendommen die uitdrukkelijk en duidelijk een oudere leeftijd vereisen, is de minimumleeftijd die nodig is om een reservering te formaliseren 18 jaar. Aan deze eis moet ten minste worden voldaan door de persoon die verantwoordelijk is voor de reservering.

Als u niet 18 jaar oud bent op het moment van het formaliseren van de reservering, maar u ontmoet ze wel voor de startdatum van de reservering, kan de reservering worden geaccepteerd op naam van een volwassen familielid, zelfs als deze niet op het terrein verblijft, een omstandigheid die vooraf moet worden aangevraagd bij Portic Villas.

9. Promo-codes

De door Portic Villas verstrekte promotiecodes zijn alleen en uitsluitend geldig op de eigen website, kunnen bestaan uit een percentage of kwantitatieve korting en hebben een beperkte geldigheidsduur die zal worden bepaald op het moment dat deze code wordt verstrekt.

Het agentschap behoudt zich het recht voor om, bij wijze van uitzondering, reeds uitgegeven, maar nog niet ingewisselde promotiecodes te annuleren of te wijzigen.

10. Documentatie

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake burgerveiligheid moeten alle gasten hun identiteit bewijzen, waarbij het agentschap verantwoordelijk is voor het verzamelen van dergelijke gegevens. Hiervoor wordt een kopie van het nationale identiteitsbewijs of paspoort van de verantwoordelijke voor de reservering en/of de houder van de creditcard waarmee de betaling van de reservering is gedaan, indien van toepassing, gevraagd. De overige gasten dienen al hun identificatiegegevens te verstrekken, zonder dat het in dit geval nodig is een kopie van het identificatiedocument te verstrekken. Al deze gegevens en documenten moeten vóór aankomst in de woning worden verstrekt via het gegevensformulier.

11. Gegevensformulier

Dit document verzamelt, naast de gegevens die volgens de wet noodzakelijk zijn voor de identificatie van de gasten, andere gegevens die nodig zijn voor de coördinatie van de reservering, zoals de door de klant gekozen transportmethode, de identificatie van het vlucht-/scheepsnummer, enz.

De overdracht van deze gegevens van de klant naar Portic Villas gebeurt op een gecodeerde manier voor de veiligheid van deze overdracht, waarbij deze gegevens worden bewaakt door het agentschap in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD).

12. Onderhoud en toegang tot onroerend goed

Om de goede kwaliteit en het chemische evenwicht van het water te garanderen, wordt het zwembad van het huis periodiek onderhouden door geaccrediteerde technici van het bedrijf, die met hun eigen sleutel toegang krijgen tot het zwembad, zodat de privacy van de klanten zo min mogelijk wordt verstoord. Deze toegang zal tot 2-3 dagen per week zijn, en indien mogelijk, zullen ze vooraf bekend zijn bij de gasten.

13. Niet-presentiële ontvangst/zelf inchecken

Bij de ingang van de woning vindt u een veiligheidsbox met daarin de sleutels waarmee u toegang heeft tot de villa. Door het invoeren van de code die samen met de check-in informatie zal worden verstrekt, zal de voorkant van de box naar voren komen, waardoor u toegang krijgt tot de sleutels van de woning. In geval van problemen met de toegang tot de sleutels, heeft u 24 uur per dag telefonisch contact met het agentschap voor uw assistentie.

Als de doos eenmaal is gebruikt, is het belangrijk dat de juiste code niet wordt achtergelaten met het oog op andere mensen, waarvoor u die code moet verplaatsen als de doos eenmaal gesloten is. Op deze manier kan uw groep de doos veilig gebruiken om de sleutels te deponeren tijdens hun verblijf, waardoor alle leden van dezelfde groep meer vrijheid krijgen, ongeacht het aantal beschikbare sleutelsets.

Als u bij het betreden van de woning een incident, fout of schade constateert die voor uw aankomst is ontstaan, vragen wij u om dit tijdens de eerste 24 uur van uw verblijf in het huis per e-mail of WhatsApp te melden. Wij raden u aan de nodige foto's te maken en deze bij uw bericht te voegen. Ons onderhoudsteam zal u zo snel mogelijk helpen om de gemelde gebreken te verhelpen.

14. Vroegtijdig inchecken

De vroege receptiedienst (voor 14.00 uur) is onder voorbehoud van beschikbaarheid dat het huis al gratis is en schoon kan zijn.

Dagen voor binnenkomst kan ons team de beschikbaarheid van de dienst, het vroegst mogelijke tijdstip van binnenkomst en de extra kosten van deze dienst bevestigen.

15. Niet-presentiële check out / Auto check out

Wanneer u klaar bent om te vertrekken (tot 10.00 uur 's ochtends, tenzij u de late check-out service hebt gecontracteerd), moet u de sleutels in het huis, op de eettafel laten liggen. Indien mogelijk dient u een set sleutels achter te laten in de bewakingsbox bij de ingang van de woning en met de code te resetten zodat deze niet zichtbaar is voor andere mensen buiten uw groep.

Het huis moet volledig gesloten blijven (deuren en ramen) en alle airco's moeten worden uitgeschakeld. Indien u dat wenst en voor uw gemoedsrust kunt u de meterstand van de elektriciteit controleren voordat u vertrekt.

16. Laat uitchecken

De late check-out service (vanaf 10.00 uur) is afhankelijk van de beschikbaarheid en kan extra kosten met zich meebrengen. Deze service wordt pas in de dagen voor vertrek bevestigd.

In het geval van acceptatie van de dienst, moet de klant schriftelijk (via e- mail of WhatsApp) hun interesse bevestigen met vermelding van hun vertrektijd van de woning.

De betaling voor deze dienst zal worden verricht op het moment dat de aanvraag wordt bevestigd.

17. Telefoon voor noodgevallen

We hebben 24 uur per dag een telefonische dienst om de klant tijdens het verblijf te helpen in dringende situaties. Voor elke andere vorm van niet- dringende aandacht dient u contact op te nemen met het kantoor.

18. Incident

Wij doen er alles aan om de perfecte staat van onze eigendommen te garanderen. Als u tijdens uw verblijf een incident aan ons meldt, zal ons technisch team proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.