Algemene voorwaarden


Boekingsvoorwaarden

Reserveringen worden geformaliseerd volgens de verschillende algemene of specifieke voorwaarden die op het eerste moment van de bevestiging worden geaccepteerd: geselecteerde data, aantal gasten, aantal overnachtingen, in- en uitrijtijden van de woning, enz.

Elke latere wijziging van de voorwaarden van de reservering moet door beide partijen worden aanvaard en elke substantiële wijziging ervan kan extra kosten met zich meebrengen.

Annuleringsvoorwaarden

a)      Algemene annuleringsvoorwaarden: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden reserveringen als niet-terugbetaalbaar beschouwd en zijn de boetebedragen in geval van annulering of niet-naleving van de overeengekomen betalingstermijn gelijk aan het totale reeds betaalde bedrag.

b)     Specifieke voorwaarden: in het geval dat andere annuleringspolissen uitdrukkelijk worden gepubliceerd, zullen zij van toepassing zijn op alles wat de algemene voorwaarden uitdrukkelijk wijzigt.

c)      Annuleringsvoorwaarden als gevolg van Covid-19 of vergelijkbaar: in geval van een overheidsverbod op de doorreis van passagiers, zowel op de plaats van herkomst als op de plaats van bestemming, wordt het recht op gratis annulering toegekend.

Om van deze gratis annuleringsuitzondering te kunnen profiteren, moet de reden voor deze uitzondering ten minste de helft van de klanten betreffen en bestaan uit een uitdrukkelijk overheidsverbod om naar Mallorca te reizen of de plaats van herkomst te verlaten.

Regels inzake coëxistentie

Decreet 5/2022 van 16 mei inzake geluidsoverlast in vakantieverblijven stelt boetes vast tot 300.000 euro voor de volgende redenen:

-          Het veroorzaken van overlast voor buren

-          Muziekinstrumenten gebruiken

-          Het produceren van hard geluid

-          Feesten houden

-          Niet-geregistreerde gasten uitnodigen

-          Het niet respecteren van de absolute stilte van 23u tot 9u 's morgens